Басқы бет → Баспасөз орталығы → ҚазжолҒЗИ Жаршысы

Жаңалықтар

барлық жаңалықтар

ҚазжолҒЗИ Жаршысы

«ҚазжолҒЗИ жаршысы - Вестник КаздорНИИ» журналында жарияланатын материалдарға қойылатын талаптар:

– мақалалар ұйымдастырушы комитетке электронды түрде (CD-R, флеш-карта) және қағазда басып шығарылған нұсқасында немесе электронды поштамен ұсынылады;
–мақалалардың мәтіні Microsoft Word редакторында, Times New Roman немесе Times/Kazakh әріптерімен, 14 кегельде жазылады;
– мақалалар А4 пішіндегі ақ қағазға 1 арақашықтықта (интервалда), кітап бағытында басылады , барлық шеттері 2,5 см;
– жоғарғы сол жақ бұрышта ортаға қарай 1 қашықтықтағы шегініспен ӘОТ көрсетіледі, бас әріптермен мақаланың атауы жазылады, одан кейін арақашықтық сақталып автордың (авторлардың) тегі және аты-жөнінің бірінші әріптері, ғылыми дәрежесі мен атағы, жұмыс орны және e-mail көрсетіледі. Одан кейін арақашықтық тасталып негізгі мәтін және негізгі мәтіннен кейін 1 арақашықтықтан кейін қолданылған дереккөздер тізімі жазылады.
– әр бір мақалада тегі, аты және әкесінің аты, ғылыми дәрежесі және атағы, лауазымы, мекеменің атауы (мекен-жайы және байланыс телефоны) көрсетілген автор (авторлар) туралы мәлімет; мазмұндамасы мен түйін сөздері қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қоса беріледі;
–кестелер, сызықпен түсірілген бейнелер (суреттер, фотосуреттер) А4 формат пішінде (кітап пішінде) ұсынылады;
–мақаланы қазақ тілінде де, орыс тілінде де ұсынуға болады;
– әр автор бір журналға екі мақаладан көп бере алмайды (бір мақаланы өз авторлығында, екінші мақала серіктес автор ретінде).

Редакцияның мекен-жайы: 050061, Алматы қ-сы, Нұрпейісов к-сі, 2а.
«ҚазжолҒЗИ» ҒТА бөлімі.
Телефон: +7 (727)-246-33-72,
Факс: +7 (727)-246-33-67.
Е-mail: onti06@mail.ru

 • Вестник (1-2) 2016
 • Вестник (1-2) 2015
 • Вестник (1-2) 2014
 • Вестник (3-4) 2014
 • Вестник (1-2) 2012 
 • Вестник (3-4) 2012 
 • Вестник (1-2) 2011
 • Вестник (3-4) 2011
 • Вестник (1-2) 2010 
 • Вестник (3-4) 2010 
 • Вестник (1-2) 2009 
 • Вестник (3-4) 2009
 • Вестник (1-2) 2008 
 • Вестник (3-4) 2008 
 • Вестник (1-2) 2007 
 • Вестник (3-4) 2007 
 • Вестник (1-2) 2006 
 • Вестник (3-4) 2006
 • Вестник (1-2) 2005
 • Вестник (3-4) 2005 
 • Вестник (1-2) 2004
 • Вестник (3-4) 2004

Біздің серіктестер